Hvorfor jobbe i Affecto?


Ble intervjuet om hvordan det er å jobbe hos Affecto.
Her følger svarene mine.


André Andersen – BI-konsulent og tidligere TRP-er

André Andersen bor i Oslo, er 29 år og jobber som Business Intelligence Konsulent i Affecto. Han er èn av mange nyansatte som har deltatt i Talent Recruitment Program .

Navn: André Andersen
Alder: 29
Jobber som: Business Intelligence konsulent

Det beste med jobben: – Å kombinere “tech” og “business”. Det passer veldig bra med min utdanning og mine interesser.

Andre har en solid utdannelse og har etter at han begynte i Affecto deltatt i talentutviklingsprogrammet (TRP) vårt for nyutdannede ansatte.

Hva slags utdannelse har du?

Jeg tok en femårig siv.ing. i industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Hovedprofilen min var anvendt økonomi og optimering, og teknologifordypningen min var datateknikk og intelligente systemer. I fjerde klasse på Indøk studerte jeg ved UCSD i USA, og før NTNU studerte jeg en treårig bachelor i matematikk, informatikk og teknologi på UiO.

Hovedoppgaven min på Indøk handlet om automatisert aksjehandel ved hjelp av porteføljeoptimering, maskinlæring og evolusjonære algoritmer.

Hva gjorde at du valgte Affectos TRP program og hvordan opplevde du programmet?

Fra studietiden har jeg bygget en sterk interesse for intelligente systemer. I forretningsverdenen betyr det i praksis dataanalyse og data mining. Jeg så på det å jobbe hos Affecto som en gylden anledning til å komme nærmere på mye interessante data og kunne arbeide med praktiske utfordringer rundt datadrevet beslutningsstøtte. Affecto hadde også profilen jeg så etter i en arbeidsplass: Flat struktur, kunnskapsrikt og hyggelig miljø, villig til å prøve nye ting, fostring av engasjement, mange forskjellige kunder, relevant kursing, verdifull oppfølging, og mye mer.

TRP-programmet var et spesielt bra initiativ da det baserer seg på en fin miks mellom å lære kunsten å være en god konsulent, og passe på at man har grunnlaget man trenger både fagmessig og teknologisk. Man blir på ingen måte kastet ut på dypenden. Gjennom TRP og mentorordningen blir man gradvis forberedt og hjulpet på vei til å bli del av forretningsverden. Man blir utrustet med en verktøykasse og et nettverk som gjør én forberedt til å møte sin første kunde med riktig tyngde og støtte.

Hva innebærer det du jobber med og kan du gi noen eksempler??

Fagfeltet til Affecto som helhet heter Business Intelligence (BI). Her er målet å forvandle bedrifters rådata til nyttig informasjon og forretningsinnsikt. Bedrifter produserer fantastisk store mengder data, men uten riktig behandling skaper disse liten verdi, og kan faktisk koste mer enn nytten.

Jeg jobber i Insight & Integration-avdeling til Affecto. Her jobber vi i kjernen av problemdomenet til BI. Siden jeg startet i Affecto for litt over et år siden har jeg fått deltatt på utrolig mye givende arbeid. Jeg har arbeidet med prosjektplanlegging og -estimering, anbuds- og innsalgsarbeid, produkt- og løsningspresentasjoner, utvikling av løsninger i ett flust av verktøy – dette gjelder både “proof of concepts” og faktisk produksjonssystemer.
Videre har jeg stått for dokumentering av egne løsninger og eksterne løsninger, deltatt på kurs, holdt kurs, og holdt webinar. Jeg har også fått reist en del; spesielt til våre naboland gjennom TRP-ordningen, sørover til varmere strøk for kick-off, og nordover til en av våre kunder der.

Hvordan så forrige arbeidsuke ut for deg?

Mandag til onsdag jobbet jeg sammen med datavarehusavdelingen til hovedkunden min, en forretningsbank. Her jobbet jeg med en teknisk oppgave hvor jeg laget dataflyter for å sammenstille endringer på lånekontrakter fra flere kildesystem. Dette er hva man kaller dataintegrering, og handler om å gjøre data tilgjengelig for videre analyse.

Etter lunch på onsdag, dro jeg til min tidligere hovedkunde, en offentlig institusjon, her hadde vi akseptansemøte hvor vi gikk gjennom løsningen jeg produksjonssatte uken før – et system for prognoseføring og rapportering av interne og eksterne kostnader. Løsningen ble akseptert med kun ønske om kosmetiske forbedringer.

På torsdagen til fredag var jeg hos “forretning” hos min nåværende hovedkunden. Her gjorde vi analyse av forretningskrav, og jeg startet med å sette meg inn i logikken i eksisterende løsning som var implementert i et for meg nytt analyseverktøy. Målet er å konkretisere en midlertidige løsning for risikovurdering av lånekunder og gjøre den klar for generell bruk. Ellers, på fredag brukte jeg litt tid til å hjelpe HR med å forberede bedriftspresentasjon på NTNU.

Hva synes du er spennende og utfordrende med din jobb?

I alle oppdragene jeg har deltatt i har jeg arbeidet tett med forretning. Å avdekke behov, artikulere dem, estimere arbeidsmengde, og bygge forventninger står veldig sentralt. Dette er en givende prosess da man deltar både i defineringen av hva som skal lages og så få se disse tankene konkretisert og brukt i praksis.

Man skal kunne både beherske “tech” og “business” noe som passer veldig bra med min utdanning og mine interesser. Som konsulent i Affecto er det forventet at man skal ha et bredt forhold til teknologi. Det er fint om man er gode på spesifikke verktøy, og etterhvert vil man selvsagt tendere mot noen verktøy mer enn andre, men det er et mål i seg selv å ha en holdning om å være verktøy-agnostisk.

Man er først og fremst førsteklasses konsulenter med medmenneskelige og analytiske evner, dernest fagfolk med konkrete verktøyerfaring. Dette gjør at man skal stadig være forberedt på å ta på seg nye utfordringer og være åpen for å raskt kunne sette seg inn i nye problemstillinger og teknologier. For meg ligger de mest spennende utfordringene i grensesnittet mellom forretning og teknologi; et område hvor Affecto har sin hovedgeskjeft.

Ser du noen trender innen ditt område?

Innen mitt område er den største trenden jeg ser at bedrifter stadig går fra å se på IT-investeringer som en ren kostnad til å se på det som en mulig inntektskilde. Det å kunne love bort bedre bunnlinje gjennom f.eks. økt omsetning, fremfor lavere IT-kostnader, gjør at forretning blir drivkraften til ønske om IT-investeringer fremfor IT-avdelingen selv. Og er det en ting som er fellesnevneren for vellykkede løsninger så er det støtte fra forretning.

Det som driver dette skiftet er tilgjengeligheten av moderne analyseverktøy og økt kunnskap innen dataanalyse. Gjennom data mining-metoder, som prediktiv analyse på kundedata, starter bedrifter nå å ta i bruk tilpassede system for semi- og helautomatisert beslutningsstøtte. Eksempel på dette er system som automatisk godkjenner lån, eller system som automatisk anbefaler kunden produkt basert på deres egne og andres preferanser, eller system som automatisk varsler en kundebehandler om misfornøyde kunder gjennom tekstlig sentimentanalyse.

Verktøy som Tableau har gjort utforsking og visualisering av data nærmest til en lek, gøy som en lek i alle fall. Man kan nå sitte sammen med forretning og se på dataene, og gjøre oppdateringer like fort som man kommer på muligheten: “Analytics at the speed of thought.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.